✉  06-20283824      ✉  info@hulpbijnarcisme.nl

Narcisme binnen werk,
organisatie of kerk

Home  >  Narcisme binnen werk
organisatie of kerk

Narcisme binnen werk, organisatie en kerk

 Narcisme komt ook tot uiting binnen het zakenleven, organisatie of kerk. De narcistische persoon bekleed graag functies waarin hij de nodige aanzien krijgt en zeggenschap heeft. Hij heeft anderen nodig die hem willen dienen, volgen en hem bevestigen in hoe geweldig hij is.
Binnen het zakenleven, organisatie of kerk ziet narcisme er zo uit. Er is vaak een beperkt aantal mensen die de leiding hebben, deze maken uiteindelijk alle beslissingen. Anderen buitenom dit team die dingen aandragen worden niet serieus genomen en daar word verder niets mee gedaan. Zolang je het maar eens bent met het leidersteam en geen kritiek uit, dan word je met respect behandeld. Zodra je gaat zien dat er dingen zijn die binnen het bedrijf, organisatie of kerk niet helemaal kloppen en je gaat deze dingen aangeven, dan word hier vaak met boosheid op gereageerd.
In het bedrijf, organisatie of kerk ben jij nodig om de functie die de narcist nodig heeft in stand te houden. De narcist heeft deze functie nodig om het beeld wat hij van zichzelf heeft gevormd hoog te houden. Dit is vaak een functie die hem aanzien geeft en op een plek waar hij de beslissingen kan sturen en aanpassen aan wat voor hem het beste is. De andere leidinggevenden zitten onder zijn controle en helpen de narcist om in zijn functie te kunnen blijven en beschermen hem tegen “kwade” anderen, de mensen die zien dat sommige dingen niet gezond zijn en daarmee confronteren.
Er word dus niet gekeken naar wat het beste is voor het bedrijf, organisatie of kerk en al helemaal niet naar wat het beste is voor de mensen die er werken of kerkelijk betrokken zijn.
Op vergaderingen lijkt het of er een verborgen agenda is. Het lijkt wel of de uitkomst van de vergaderingen  van te voren al besloten is. Dit is dan vaak ook zo, want alles draait uiteindelijk om de narcist die zijn functie nodig heeft om iemand te zijn. Dat is het hoofdpunt op de agenda.
Mensen die onder een narcistisch systeem werken of kerken raken vaak in twijfel over de waarheid, zie ik de dingen dan wel goed als de leiders het anders aangeven. Maar als je er met anderen, buiten het bedrijf, organisatie of kerk, over praat dan begrijpen ze jou wel. Je krijgt steeds meer het gevoel dat je de dingen niet helder ziet, het is net of er mist of een wattendeken in je hoofd zit en je de boel maar niet helder kunt krijgen. Wat is nou waar? Ben jij nou gek? Deze verwarring kan je helemaal uitputten.
Als je dan denkt het weer helder te hebben en weer dingen gaat aangeven aan de leiding, dan is de kans groot dat je opnieuw in vertwijfeling en mist terechtkomt.
Als je de narcist aanspreekt op zijn gedrag, omdat jij het ziet wat er gebeurt, dan krijg je een hele lading boosheid en verwijten naar jou toe en alle dingen waarin jij tekort komt. Maar daar ging het toch niet om?
Deze vertwijfelingen kunnen je zelfbeeld aardig aan het wankelen brengen. Zie jij het zelf wel allemaal goed of ben jijzelf eigenlijk het probleem. Dit kan een hele worsteling bij jou van binnen veroorzaken die jou helemaal onzeker maakt en je energie wegzuigt. Als de vertwijfeling te groot word heb je kans dat je hier zonder hulp niet uitkomt en jezelf steeds dieper voelt wegzakken.
Het is belangrijk dat je goed je grenzen kan aangeven, een narcistisch systeem zal geen rekening houden met wat goed is voor jou en steeds over jou grenzen heen gaan.
De narcist kan vaak heel mooi dingen onder woorden brengen waardoor het heel mooi kan lijken, maar uiteindelijk is de narcist op zichzelf gericht en niet op jou welzijn of die van anderen.
Binnen kerken kan het zover gaan dat zelfs de leer die verkondigt word is afgestemd op het narcistische systeem. Mensen worden zo langzaamaan onder dit systeem gebracht en zullen steeds meer het zicht op de Waarheid kwijtraken. Vaak hebben veel mensen dit niet eens door.
Ook binnen de kerk is dit alles gericht op de narcist die een bepaalde functie binnen een gemeente nodig heeft om het beeld wat hij van zichzelf gevormd heeft hoog te houden. Het gaat dan ook niet over de gemeenteleden als er beslissingen gemaakt worden, maar altijd dat dit beeld van de narcist overeind kan blijven.
De buitenkant van het bedrijf, organisatie of kerk kan er heel mooi uit zien, lijkt heel liefdevol en vol empathie, maar de binnenkant, waar het uiteindelijk omgaat draait niet op waarheid en liefde, maar op loyaliteit aan het leidersteam. Dit leidersteam is vaak niet aanspreekbaar en niet corrigeerbaar. Als je er niet mee eens bent en ziet dat er dingen niet goed gaan binnen het bedrijf, organisatie of kerk, dan is dit niet bespreekbaar en is er geen bereidheid om dit samen te onderzoeken.
Als je een lange tijd onder dit systeem gezeten hebt kan het zijn dat je er niet meer uitkomt wat nu waar is en wat niet. Dat je vol zelftwijfel zit en je zelfbeeld aardig is gaan wankelen.
Therapie kan jou helpen om inzicht te krijgen op wat er werkelijk gebeurt. De vertwijfeling die opgeworpen word, word voor jou herkenbaar. Als je zicht hebt op wat er werkelijk gebeurt kan je, jezelf van het ongezonde systeem loskoppelen en gezonde grenzen stellen. Je zelfvertrouwen en zelfbeeld kunnen herstellen. Je blijft niet meer eindeloos met je werk bezig, maar kan jezelf loskoppelen doordat je het nu helder hebt. Je staat vrij van de narcistische invloeden.

 

Voor hulp en vragen

Uitgelicht

Over Narcisme

Hulp bij Narcisme

Media

De praktijk

Contact

Contact

Vemderweg 15, 8161 NM Epe

(06) 20 28 38 24 

info@hulpbijnarcisme.nl

Hulpbijnarcisme.nl © 2019 All Right Reserved.

© Gerealiseerd door staonline.nl