De schade in de Narcist

Home  >  De schade in de Narcist

De schade in de Narcist

Narcisme kan erfelijk bepaald zijn door bepaalde schade in de hersenen die door de genen worden doorgegeven aan de volgende generatie. De narcist kan dan als hij ervoor open staat wel dingen leren, zodat hij anders met zijn medemens omgaat, maar als de schade te groot is kan er geen daadwerkelijk herstel komen. Dan komt het nieuwe gedrag voort uit wat hij aanleert en komt het niet van binnen uit. Hij leert dan om anders met de ander om te gaan, doordat hij dit theoretisch heeft geleerd. In de praktijk staat een narcist er weinig voor open om aan zichzelf te werken. Hij vind dat hij geen probleem heeft. Het probleem ligt bij de ander.

Narcisme kan ook ontstaan door traumatische ervaringen in de jeugd. Waar er te weinig aandacht en ruimte is voor wie hij is. Hij word dan of verwaarloosd door zijn ouders, vaak op emotioneel gebied. Of de ouders hebben wel veel aandacht voor hem, maar wel in wat ze zelf nodig hebben. Hij moet zijn wat zijn ouders van hem vragen. Er is geen ruimte om zijn eigen persoon te zijn.
De narcist leert zo niet in contact te leven met wie hij is, van binnen groeit er een leegte in hem. Hij is iemand als hij aan de buitenkant iets opzet wat andere mensen geweldig vinden. Uit deze buitenkant haalt hij zijn identiteit. Hij gaat geloven dat dit is wie hij werkelijk is.
Doordat hij geen contact kan leggen met zijn binnenkant, kan hij zichzelf niet reflecteren. Alles wat op hem afkomt of hem raakt word vertaald naar de buitenkant toe. Hij legt dan op de ander wat hijzelf doet. Hij spiegelt alles van zichzelf op de ander. Zo legt hij het weer buiten zichzelf. De ander heeft het dan gedaan. Als de ander maar zou gaan veranderen dan gaat het beter worden. Hiermee verdraait hij de werkelijkheid. Hij kan nooit verandering in zichzelf brengen. De persoon waar hij het oplegt word in verwarring gebracht. Doordat de narcist het zo overtuigd brengt, hij kan zich verbaal vaak sterk uitdrukken, gaat de ander het geloven als waarheid en bij zichzelf zoeken wat hij verkeerd heeft gedaan. De verwarring die gebracht word is vaak zo groot dat er geen duidelijkheid meer is wat nu eigenlijk de waarheid is.

De narcist is eigenlijk een heel eenzaam persoon. Hij kan geen verbinding leggen met zichzelf, maar ook niet met de mensen om hem heen. Hij heeft vaak wel veel mensen om zich heen, omdat hij heel sympathiek en enthousiast overkomt. Dit enthousiasme komt alleen vanuit de buitenkant, die hij probeert hoog te houden en niet vanuit zijn binnenkant. Er word dus geen echte verbinding gelegd met de andere persoon. De andere persoon denkt vaak van wel en voelt zich juist gezien en gehoord. Zolang de persoon lief en aardig blijft en de narcist in zijn “eigenwaarde” versterkt, zal de narcist de ander op handen dragen. Tot het moment dat de ander kritiek of goed bedoelde feedback gaat geven. Dan past het niet bij het plaatje wat hij van zichzelf aan de buitenkant hoog wil houden. Dan draait hij alles om van wat de ander over hem zegt naar dat het aan de ander heeft gelegen. Dan gaat het gesprek niet meer over hem, maar ligt de andere persoon onder vuur en word er verwarring gezaaid. De ander gaat dan vaak twijfelen aan zichzelf en gaat bezig met zichzelf onderzoeken. De narcist is niet bereikbaar. Hij is niet aanspreekbaar op zijn gedrag.

Het hoeft niet altijd te zijn dat iemand echt een narcist is. Er kan ook sprake zijn van narcistische trekken. Er is dan ook sprake van schade in de persoon. Als de persoon in zijn schadestuk terecht komt dan zal hij ook reageren vanuit dat stuk. Dan kan hij fel reageren en is hij niet bereikbaar voor de ander. Er is dan geen gewoon gesprek mogelijk. Je krijgt dan te maken met de vele narcistische kenmerken.
Als de persoon in zijn gezonde deel zit, dan is hij bereikbaar en begrijpt dingen. Hij kan zichzelf reflecteren. Dan is er ook verbinding mogelijk en lijkt de relatie normaal te zijn. De wisselingen tussen het schadedeel en gezonde deel zijn wel heel verwarrend voor de andere persoon. Je weet nooit met wie je te maken hebt.
Het ene moment is er een normale communicatie mogelijk en heb je het gevoel begrepen te worden. De persoon met narcistische trekken is op dat moment bereikbaar en toegankelijk. Het andere moment speelt het schade stuk weer op. Er is dan geen normale communicatie meer mogelijk. De persoon met narcistische trekken is niet bereikbaar. Hij kan geen kritiek of feedback verdragen en legt wat je zegt buiten zichzelf en vertaald het naar jou toe. Er ontstaat dan verwarring en je blijft zitten met een gevoel van mist in je hoofd. Je begrijpt het niet meer. Je bedoelde het toch goed.

Als een narcist of persoon met narcistische trekken ziet dat zijn manier van omgaan met de ander veel onrust in de relatie geeft, dan kan hij daarvoor in therapie gaan bij een therapeut die het narcistische gedrag goed helder heeft. Zij kan hem een spiegel voorhouden van zijn gedrag, zonder dat ze hem naar beneden haalt. Hij kan dan leren dat zijn gedrag anderen afstoot. Terwijl zijn behoefte, net als bij andere mensen, is om in nabijheid van een andere persoon te kunnen zijn. Zich daar veilig en geliefd te kunnen voelen.

Meer lezen. Ga naar pagina: Therapie voor personen met narcistische trekken

 

Voor hulp en vragen

Uitgelicht

Over Narcisme

Hulp bij Narcisme

Media

De praktijk

Contact

Contact

Vemderweg 15, 8161 NM Epe

(06) 20 28 38 24 

info@hulpbijnarcisme.nl

Hulpbijnarcisme.nl © 2019 All Right Reserved.

© Gerealiseerd door staonline.nl